BENAVENT 2-0 ATHLETIC ALMACELLES

Derrotade l'Athleticen la seva visitaal campdel Benavent.Partitmoltigualatiambmolt de jocal mig delcampsenseocasionsclaresde gol.Justabansde la mitja part, una jugadaamb malasortva fer que elBenavents'avancés en elmarcadoramb un golen pròpiaporta.Després del paspelsvestidorsl'Athleticsurtamb la ideade remuntar elpartitidisposad'ocasionsper poderempatar elpartit,peròel Benaventesdefensavade forma ordenada isortiaal contraatac.Imanolsentenciava elpartiticap apujar eldefinitiu2-0al marcador.Derrotaen uncamp difícilper als deAlmacellesitoca seguirtreballantper revertir lasituació.